miaka

tamahome

**tasuki**

chiriko

**nuriko**  

mitsukake

tama-neko

chichiri

hotohori

yui

nakago

amiboshi/suboshi

miaka & tamahome

 chibi/SD